Somaesteettinen ajattelu käsityön menetelmien kehittämisessä

Somaestetiikka on estetiikan filosofia, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen esteetikko, pragmatisti Richard Shusterman. Shusterman on kiinnostunut estetiikan laajentamisesta taidemaailmasta arkeen, keskelle elävää ja kokevaa ihmistä. Hänen estetiikan ajattelussaan keholla on suuri merkitys.
Otsolan kansalaisopistossa työskenneltiin vuosina 2013-2017 somaestetiikan filosofian parissa useissa opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksella toimineissa hankkeissa. Hankkeissa lähestyttiin somaestetiikan filosofiaa ja tarkasteltiin sen avaamia mahdollisuuksia liikuntavammaisten käsityön opetuksessa. Hankkeita työsti työryhmä, joka koostui Otsolan kansalaisopiston joogan, tanssin ja käsityön opettajista.
Työryhmä: Eeva-Liisa Husu, käsityö; Päivi Lahdelma, itämainen tanssi; Sari Mattila, jooga; Tiina Raitanen, käsityö; Sointu Varjus, käsityö ja Piritta Mäkinen, hankevastaava

Hankkeet:

SOMAESTEETTINEN KÄSITYÖ LIIKUNTAVAMMAISILLE
Somaesteettinen käsityö liikuntavammaisille -hankkeen tavoitteena oli liikuntavammaisille suunnatun poikkitaiteellisen käsityön opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen somaestetiikan filosofian kontekstissa yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Hankkeen pedagogisena tavoitteena oli tutkia, voiko kehotietoisella ajattelulla kehittää käsityön menetelmän, kehoa ja mieltä hoitavan käsityötekniikan tai -tuotteen. Hankkeessa tuotettiin poikkitaiteellinen kurssi ”Huopajuhla”, jonka aikana valmistettiin kollektiivinen tuote, elämyksellinen ja toiminnallinen jurtta Porin Validia-palveluiden päivätoimintaan. Hanke toteutettiin lukuvuoden 2013-2014 aikana.

SOMAESTEETTINEN AJATTELU KÄSITYÖN MENETELMIEN KEHITTÄMISESSÄ
Somaesteettinen ajattelu käsityön menetelmien kehittämisessä -hankkeen tavoitteina oli uuden käsityön menetelmän ja uudenlaisen käsityön tekemisen näkökulman kehittäminen liikuntavammaisille, liikuntavammaisille suunnatun käsityön tekemisen saavutettavuuden parantaminen sekä esteettisen kokemuksen muodostumisen tarkkaileminen käsityön prosessissa. Hanke toteutettiin vuosina 2014-2015 yhteistyössä Porin Invalidiliiton Validian palvelutalon henkilökunnan ja asukkaiden kanssa.
Puusta peliksi -opintokokonaisuuden suunnitteluprosessissa huomioitiin somaestetiikan filosofia. Somaestetiikan filosofian ajattelua sovellettiin työryhmän suunnitteluprosessin vaiheissa ja työmuodoissa sekä opintosuunnittelussa kurssin työvaiheiden (prosessin) ja pelin (produktin) suunnittelussa.
Taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen koostama blogiteksti ja video (linkit avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen) Otsolan kansalaisopiston Puusta peliksi -opintokokonaisuudesta.