Otsolan yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnos

Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja yhdenvertaisuuteen liittyviin rikkomuksiin puuttumiseksi. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tulee kuulla työntekijöitä sekä oppilaitoksessa myös opiskelijoita.

Alla olevan linkin takaa löytyy luonnos Otsolan yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Suunnitelmaluonnoksessa muun muassa määritellään kielletyt syrjinnän tai häirinnän perusteet, minkä lisäksi se sisältää ohjeita sellaiseen syrjintään tai häirintään puuttumiseksi.

Kansalaisopiston opettajilla, nuorisotyön kerhonohjaajilla ja muilla työntekijöillä sekä kansalaisopiston opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnosta vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen rehtori@otsola.net ke 31.1.2018 mennessä. Otsolan toimitalon aulassa olevalla pöydällä on lisäksi laatikko, johon palautteen yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvistä aiheista voi tarvittaessa jättää nimettömänä.

Otsolan yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnos