Opiskelijan ABC

Tässä koottuna tärkeää tietoa Otsolan kansalaisopistossa opiskelemisesta. Ota meihin yhteyttä, jos et löydä vastausta kysymykseesi. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kansalaisopiston toimisto on avoinna ma-pe klo 8.15-16.00 (lounastauko klo 11.45-12.30).

Kansalaisopiston toiminta-alue
Otsolan kansalaisopisto toimii Porin kaupungin sekä Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueella.

Kevätlukukausi
Kevätlukukauden opetustoiminta alkaa pe 12.1.2018 ja päättyy ma 23.4.2018. Talviloma on ma 19.2. – su 25.2. ja pääsiäisloma pe 30.3. – ma 2.4., ellei ryhmäkohtaisesti toisin sovita. Joitakin lyhytkursseja järjestetään myös varsinaisen opetuskauden ulkopuolella.

Kuka voi opiskella
Kansalaisopistossa saavat opiskella kaikki halukkaat ilman ikään tai asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on tarkoitettu aikuisille. Mikäli jokin ryhmä on tarkoitettu lapsille, on asiasta erillinen maininta ryhmän esittelytekstissä.

Todistukset
Säännöllinen opiskelija voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Todistus kuluvana tai edellisenä lukuvuonna tapahtuneista opinnoista maksaa 5 €, todistus sitä vanhemmista opinnoista 10 €.

Vakuutukset
Kansalaisopisto ei ole opiskelijoita vakuuttanut, joten on suotavaa, että tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijat huolehtivat vakuutusturvastaan itse.

Tiedottaminen
Kansalaisopiston opetusohjelmaesite ilmestyy kahdesti vuodessa, elokuussa ja joulukuussa. Esite jaetaan joka kotiin opiston toiminta-alueella, ja sen voi hakea maksutta mm. Otsolan toimitalosta, kirjastoista ja kirjakaupoista.
Kansalaisopisto pidättää oikeuden opetusohjelman muutoksiin. Toimintakauden aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille opiskelijoille. Muutoksista saa tietoa myös seuraamalla esim. Otsolan Internet-sivuja www.otsola.net, Otsolan kansalaisopiston Facebook-profiilia www.facebook.com/otsolankansalaisopisto tai ottamalla yhteyttä opiston toimistoon.

OPINTOMAKSUT LUKUKAUDEN KESTÄVISSÄ OPINTORYHMISSÄ
Opiskelusta perittävän opintomaksun suuruus on ilmoitettu kunkin opintoryhmän esittelytekstissä.
Koko opetuskauden ajan kokoontuvien opintoryhmien maksut laskutetaan. Ilmoittautumalla opintoryhmään opiskelija sitoutuu maksamaan ao. ryhmälle merkityn opintomaksun.
Kevätlukukaudelle ilmoittautuvalla opiskelijalla on mahdollisuus käydä yhdellä kokoontumiskerralla maksutta tutustumassa opintoryhmään. Tutustumiskerran jälkeen opiskelupaikka tulee peruuttaa viimeistään viikon kuluessa tutustumiskerrasta, jos ei halua jatkaa! – muussa tapauksessa opintomaksun joutuu maksamaan, vaikka olisi ollut läsnä vain yhden kerran. Peruutukset puh. 02-630 1500 tai sähköpostiosoitteeseen toimisto@otsola.net (peruutusta ei voi suorittaa opettajan kautta).
Koko lukuvuoden kokoontuvaan opintoryhmään syyslukukaudella ilmoittautuneelta opiskelijalta laskutetaan kevätlukukauden osuus opintomaksusta, mikäli hän ei ole ilmoittanut opiskelupaikkansa peruutuksesta toimistoon 15.12.2017 mennessä.
Mahdollinen sairastuminen ei automaattisesti vapauta opintomaksun suorittamisesta.
Mahdollisen huomautuslaskun summaan lisätään huomautuskulut 5 €. Maksamatta jätetyt laskut toimitetaan perintään.

OPINTOMAKSUT LYHYTKURSSEILLA
Mikäli kurssi ei kokoonnu koko varsinaisen lukukauden ajan, suoritetaan sen opintomaksut heti ensimmäisellä kokoontumiskerralla käteisellä opintoryhmän opettajalle tai pankkikortilla opiston toimistossa.
Mikäli et pääse osallistumaan lyhytkurssille, jolle olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta varauksesi viimeistään kolme päivää ennen opetuksen alkua, sillä ryhmään saattaa olla toisia jonossa. Peruutukset puh. 02-630 1500 tai sähköpostiosoitteeseen toimisto@otsola.net
Mikäli opiskelupaikka peruutetaan vähemmän kuin kolme päivää ennen opetuksen alkua tai jätetään kokonaan peruuttamatta, asianomaiselta laskutetaan opinto- ja materiaalimaksut, vaikkei hän saapuisikaan paikalle!
Mahdollinen sairastuminen ei automaattisesti vapauta opintomaksun suorittamisesta.

Materiaalimaksut
Joidenkin ryhmien kohdalla on ilmoitettu opintomaksun ohella myös materiaalimaksu, jolla opiskelija voi saada ainakin osan tarvikkeistaan edullisesti yhteishankintahintaan. Materiaalimaksuja ei voi suorittaa kulttuuri- tai liikuntasetelillä tai kausikortilla.

Kausikortti
Toimistosta voi lunastaa myös 80 € maksavan kausikortin, joka on voimassa varsinaisena opetuskautena 12.1.-23.4.2018. Kausikortti oikeuttaa opiskelemaan kaikissa varsinaisena opetuskautena toimivissa opintoryhmissä, lukuun ottamatta kulttuuriretkiä, tietotekniikan kursseja sekä muutamia opintoryhmiä, joiden esittelytekstissä se on erikseen mainittu.
Huom! Kausikortin haltijaa koskevat samat peruutussäännöt kuin muitakin ilmoittautuneita opiskelijoita – toisin sanoen mikäli lukukauden kestävissä opintoryhmissä opiskelupaikka peruutetaan myöhemmin kuin viikon kuluessa tutustumiskerrasta taikka lyhytkursseilla vähemmän kuin kolme päivää ennen opetuksen alkua tahi jätetään kokonaan peruuttamatta, asianomaiselta laskutetaan opinto- ja materiaalimaksut kausikortista huolimatta!

PÄÄTOIMISET OPISKELIJAT JA TYÖTTÖMÄT
Päätoiminen opiskelija tai työtön työnhakija voi saada opintomaksuista 20 % alennuksen. Päätoimiselle opiskelijalle tai työttömälle työnhakijalle kausikortin hinta on 60 €.
Alennuksen saamiseksi tulee esittää toimistolle joko voimassaoleva opiskelijakortti tahi Kelan tai työttömyyskassan päätös työttömyysturvan myöntämisestä.

Opintosetelityyppiset avustukset
Toimintavuonna 2017-2018 Otsolan kansalaisopisto tarjoaa joihinkin väestöryhmiin kuuluville henkilöille opintosetelityyppisiä avustuksia, joilla tuetaan heidän osallistumistaan tiettyjen heille suunniteltujen opintoryhmien toimintaan.
Suurin osa avustuksista kohdistuu oppimisrajoitteisille opiskelijoille tarkoitettuihin opintoryhmiin, jotka järjestetään yhteistyössä asianomaisten erityisryhmien järjestöjen kanssa.

Kulttuuri- ja liikuntasetelit
Kulttuuri- tai liikuntaseteli on kulttuuriharrasteisiin ja liikuntaan tarkoitettu, työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton henkilöstöetu. Kulttuuri- ja liikuntasetelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä ja niillä voi maksaa ainoastaan setelin saaneen työntekijän kulttuuri- ja liikuntatoimintoihin osallistumisesta aiheutuneita kuluja.
Seteleitä ei vaihdeta rahaksi, eikä niistä anneta rahaa takaisin. Ylimenevän summan voi maksaa rahalla tai asiakas voi käyttää useampia seteleitä kerrallaan.
Kansalaisopistossa seteleitä voi käyttää seuraavien opetusalojen opintomaksuihin: musiikki, näyttämöilmaisu, tanssi, kuvataiteet, kädentaidot, liikunta ja jooga.
Käyviä seteleitä ovat Smartum Oy:n liikuntaseteli tai kulttuuriseteli sekä Smartum Saldo (myös verkkomaksu), Edenred Oy:n virikeseteli sekä RJ-Kuntoiluseteli Oy:n Tyky-Kuntoseteli, Tyky-Kuntoseteli+, Tyky-Online ja ePassi.
Kun opintomaksu suoritetaan kokonaan tai osittain kulttuuri- tai liikuntasetelillä, tulee seteli tuoda Otsolan toimistoon.
Mikäli setelillä maksettu opintoryhmä tai lyhytkurssi peruuntuu ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän riittämättömyyden vuoksi tai muusta vastaavasta, kansalaisopistosta johtuvasta syystä, opintomaksu voidaan palauttaa opiskelijalle taikka siirtää jonkin toisen opintoryhmän opintomaksuun. Kulttuuri- tai liikuntasetelillä ei voi suorittaa materiaalimaksuja.