Nuorisotyö

 

 

 

Päämääränämme on se, että jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua ammatillisesti ohjattuun vapaa-ajan toimintaan, joka antaa hänelle mahdollisuuden kehittää omia sosiaalisia taito­ja, emotionaalisia valmiuksia sekä fyysistä ja psyykkistä hyvin­vointia. Tavoitteenamme on osallistumis- ja harrastusmahdolli­suuksien tarjoaminen sekä osallisuuden tukeminen. Huomioim­me osallistujien elämäntilanteen ja pyrimme tukemaan heitä ko­konaisvaltaisesti. Vanhempien kanssa toivomme aktiivista yh­teistyötä ja vuorovaikutusta.

Otsolan nuorisotyön toimintaa:

  • Perusnuorisotyö: kehittämishankkeita, ryhmätoimintaa, koulujen kerhotoimintaa, Otson apuohjaaja – toiminta, tapahtumat, retket, leirit 7-29v. lapsille ja nuorille 
  • Sänttis-toiminta: pienryhmät, retket, leirit 10-16v. lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen

Pienryhmätoiminnan perusajatukset:

  • Kaikki osallistujat ovat tasavertaisia, jokaista kuunnellaan ja arvostetaan yksilönä, omana itsenään, ryhmään saa tulla sellaisena kuin on.
  • Jokainen tulee näkyväksi, eikä kukaan jää näkymättömäksi.
  • Rajattu osallistujamäärä, 3-8 henkilöä.
  • Lähellä ja läsnä olevat ohjaajat.
  • Pienessä ryhmässä luottamus syntyy helpommin.
  • Toiminta on tavoitteellista ja ammatillisesti ohjattua.
  • Korostuu yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne.
  • Arjen taitojen, ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu.

 

Lisätietoja toiminnasta:
Päivi Erkko, Nuorisotyön johtaja
044 5857 563  |  paivi.erkko(at)otsola.net

 

Tervetuloa seuraamaan Otsolan nuorisotyötä Facebookissa. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.)

Löydät meidät myös Instagramista: @otsolannuorisotyo  

 Lisätietoa tietosuojakäytännöistämme löydät täältä: Tietosuojaseloste_otsolannuorisotyö_sänttis