Päättyneet projektit

 

Hae mut mukaan hanke 2016-2017

Hae mut mukaan -hankkeessa tavoitteena oli turvapaikanhakijanuorten aktivoiminen ja tukeminen. Hankkeessa tuettiin 7-29-vuotiaiden turvapaikanhakijanuorten sopeutumista ja toimintakykyä mielekästä vapaa-ajantoimintaa järjestämällä. Samalla tutustuttiin suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä luotiin kontakteja kantaväestöön. Hankkeessa järjestettiin eri-ikäisille turvapaikanhakijanuorille kohdennettua pienryhmätoimintaa, tapahtumia, vierailukäyntejä ja retkiä. 

Hae mut mukaan oli Setlementtiliiton hanke, jossa Otsolan nuorisotyö oli mukana yhtenä paikallisena toimijana. Hankkeen rahoittajana toimi OKM.

 

Sänttis-projekti 2012-2016

Sänttis-kehittämisprojekti on päättynyt, mutta toiminta jatkuu RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Projektin loppuraporttia voit tiedustella nuorisotyön henkilökunnalta.

 

Dynamo-hanke 2009-2012

Dynamo oli Nuorten Akatemian, järjestöjen ja kuntien yhteistyöhanke, jossa tavoitteena oli saada nuoret aktiivisesti vaikuttamaan heille suunnattavien palvelujen sisältöön. Hankkeessa oli mukana kahdeksan paikallisjärjestöä ja yhdeksän kuntaa ympäri Suomen, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus.

Otsola kehittää hankkeessa nuorten omaehtoiseen tekemiseen liittyvää hyvinvointipalvelua (=pienryhmätoimintaa) yhteistyössä Porin kaupungin kanssa.

Dynamo-hankkeessa pienryhmätoiminnan sisältö ja toteuttamistavat ideoitiin yhdessä osallistuvien nuorten kanssa. Toiminta voi painottua liikuntaan, kädentaitoihin, kokkailuun tms. nuorille mieleiseen tekemiseen.

 

Kansalaistaitoja nuorille -projekti 2007–2010

Nyt on aika kiitosten…

Kansalaistaitoja nuorille – projektissa on luotu toimivia lasten ja nuorten ryhmiä Itä-Porin alueelle. On tuettu ja kannustettu osallistujia ja heidän perheitään. Luotu yhteistyöverkostoa lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Järjestetty tapahtumia ja tempauksia toiminta-alueella.

Matkan varrella on ollut monta elämystä, iloa, itkua, kiukkua, kiitosta, onnistumista, oppimista, yhdessäoloa ja ymmärrystä. Jokainen projektiin osallistunut on antanut oman merkittävän panoksensa. Tästä kaikesta on muodostunut hyvin onnistunut ja myönteistä palautetta saanut projektikokonaisuus.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Päivi Erkko