Sänttis-toiminta

Otsolan nuorisotyössä on kehitetty Porin kaupungin perusturvan lastensuojelun sekä sivistystoimialan opetus- ja nuorisopalvelujen kanssa Sänttis-toimintamalli. Sänttis yhdistää pienryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toiminta keskittyy 10-16-vuotiaiden sekä heidän vanhempiensa hyvinvoinnin edistämiseen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemiseen ammatillisesti ohjatun ja verkostoituneen, yksilöllistä tukea tarjoavan pienryhmätoiminnan keinoin. Yksilöohjaus Sänttis-toiminnassa on tukea ja ohjausta, innostamista ja kannustamista kohti ryhmää, yhteistä tekemistä, retkiä ja tapahtumia.

Osallistujille Sänttis antaa mahdollisuuden arjen taitojen ja oman itsetuntemuksen vahvistumiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen sekä onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemiseen ryhmässä. Yhteistyökumppanien näkökulmasta Sänttis on tarjonnut kohderyhmän nuorille mielekästä, hyödyllistä, turvallista ja kasvatuksellista toimintaa, joka ulottuu perheisiin asti. Moniammatillisen yhteistyön on koettu myös säästävän resursseja ja lisäävän mahdollisuuksia.

Toimintamalli on kehitetty RAY:n rahoittamassa Sänttis-projektissa 2012-2016. Projektikauden päättymisen jälkeen toiminta jatkuu STEA:n Ak-avustuksella.

Sänttis-ryhmiä kokoontuu eri puolilla Poria. Ohjaajina toimivat Sänttis-työntekijät yhdessä sivistystoimialan sekä perusturvan edustajien kanssa. Ryhmätoimintojen lisäksi järjestetään tapahtumapäiviä sekä retki- ja leiritoimintaa mm. Tee se itse -leirejä.

 

 

Sänttis-toimintamalli ja verkostokuvio.

 

Lue lisää: HyväKäytäntö.Sänttis