Sänttis-toiminta

Otsolan nuorisotyössä on kehitetty Porin kaupungin perusturvan lastensuojelun, sivistyskeskuksen ja vapaa-aikaviraston nuorisoyksikön kanssa Sänttis-toimintamalli. Sänttis yhdistää pienryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toiminta keskittyy 10-16-vuotiaiden sekä heidän vanhempiensa hyvinvoinnin edistämiseen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemiseen ammatillisesti ohjatun ja verkostoituneen, yksilöllistä tukea tarjoavan pienryhmätoiminnan keinoin. Yksilöohjaus Sänttis-toiminnassa on tukea ja ohjausta, innostamista ja kannustamista kohti ryhmää, yhteistä tekemistä, retkiä ja tapahtumia.

Osallistujille Sänttis antaa mahdollisuuden arjen taitojen ja oman itsetuntemuksen vahvistumiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen sekä onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemiseen ryhmässä. Yhteistyökumppanien näkökulmasta Sänttis on tarjonnut kohderyhmän nuorille mielekästä, hyödyllistä, turvallista ja kasvatuksellista toimintaa, joka ulottuu perheisiin asti. Moniammatillisen yhteistyön on koettu myös säästävän resursseja ja lisäävän mahdollisuuksia.

Toimintamalli on kehitetty RAY:n rahoittamassa Sänttis-projektissa 2012-2016. Projektin päättymisen jälkeen toiminta jatkuu STEA:n (RAY) kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Sänttis-ryhmiä kokoontuu eri puolilla Poria. Ohjaajina toimivat Sänttis-työntekijät yhdessä sivistyskeskuksen, nuorisoyksikön sekä perusturvan edustajien kanssa. Ryhmätoimintojen lisäksi järjestetään tapahtumapäiviä sekä retki- ja leiritoimintaa mm. Tee se itse -leirejä.

 

 

Sänttis-toimintamalli ja verkostokuvio.

Lue lisää: HyväKäytäntö.Sänttis

Nuorisotyön johtaja Päivi Erkko puh: 044 5857 563, paivi.erkko(at)otsola.net

Nuorisotyöntekijä Heli Vija puh: 044 7153 733, heli.vija(at)otsola.net

Nuorisotyöntekijä Saara Kaattari puh: 044 7153 743, saara.kaattari(at)otsola.net

Ohjaaja Jani Valkoma puh: 044 7507 129, jani.valkoma(at)otsola.net