Toiminta-ajatus

Otsola tarjoaa kaikenikäisille oivallisia mahdollisuuksia vapaa-ajan laadukkaaseen käyttöön ja elämisen kulttuurin kehittämiseen. Toivomme, että satakuntalaiset löytävät yli 60:stä toimipisteestämme runsain määrin mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastamiseen, uusien asioiden kokemiseen sekä sosiaalisten siltojen rakentamiseen.

Otsolan kansalaisopiston tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa luomalla opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia, jotka ovat kaikkien saavutettavissa lähellä ja edullisesti. Vuonna 1945 toimintansa aloittaneen opiston toiminta-alue käsittää Porin kaupungin (laajoine maaseutu-alueineen) sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. Kaikkiaan tällä alueella asuu n. 91 000 ihmistä, joista noin 5000 osallistuu vuosittain kansalaisopiston toimintaan.

Porin eri kaupunginosissa tapahtuvalla sosiaalisella nuorisotyöllä pyrimme edistämään lasten ja nuorten kansalaisvalmiuksia rohkaisemalla heitä aktiivisen elämänasenteen omaksumiseen ja rakentavaan kansalaistoimintaan. Myös tätä toimintaa koskevia tietoja on saatavilla näiltä www-sivuilta.

Ulkomainontaa katuvalopylväissä harjoittava Mainos Otsola puolestaan elävöittää tienvarsia mainoksillaan. Mainos Otsolasta saaduilla tuloilla tuetaan varsinaisia työmuotojamme kansalaisopistoa ja nuorisotyötä.

Alexander Bruk
toiminnanjohtaja-rehtori